R?CZNIE FORMOWANE

Nasza manufaktura specjalizuje si? w  r?cznym formowaniu ?wiec, bazuj?c na tradycyjnych technologiach. Podstawowym materia?em jest parafina dobrej jako?ci któr? topimy, barwimy, poddajemy dojrzewaniu aby uzyska? dobr? plastyczno??, a nast?pnie z tak przygotowanego materia?u formujemy dowolne kszta?ty, o ró?nej kolorystyce. Podstawowym naszym narz?dziem s? do?wiadczone i zdolne r?ce pracowników. Ka?da ?wieca jest dzi?ki temu niepowtarzalna i oryginalna.


Nowe produkty na sierpień - R?CZNIE FORMOWANESzczególnie polecamy - R?CZNIE FORMOWANE