R?CZNIE FORMOWANE

Nasza manufaktura specjalizuje si? w  r?cznym formowaniu ?wiec, bazuj?c na tradycyjnych technologiach. Podstawowym materia?em jest parafina dobrej jako?ci któr? topimy, barwimy, poddajemy dojrzewaniu aby uzyska? dobr? plastyczno??, a nast?pnie z tak przygotowanego materia?u formujemy dowolne kszta?ty, o ró?nej kolorystyce. Podstawowym naszym narz?dziem s? do?wiadczone i zdolne r?ce pracowników. Ka?da ?wieca jest dzi?ki temu niepowtarzalna i oryginalna.


Nowe produkty na marzec - R?CZNIE FORMOWANE

JAB?KO3 350
JAB?KO3 350
11.20PLN
JAB?KO4 350
JAB?KO4 350
11.20PLN
JAB?KO5 350
JAB?KO5 350
11.20PLN

JAB?KO6 350
JAB?KO6 350
11.20PLN
ROSE 7
ROSE 7
8.50PLN
ROSE 10
ROSE 10
11.50PLN

Szczególnie polecamy - R?CZNIE FORMOWANE